zespół

Michał Konstrat


MICHAŁ KONSTRAT

Autor tekstów, kompozytor, gitarzysta.
Absolwent Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Twórca muzyki do wierszy m.in. Adama Mickiewicza, Williama Shakespeare`a, Jarosława Iwaszkiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Adama Asnyka i innych. 
Wykonawca, interpretator oraz tłumacz pieśni bardów rosyjskich
(Olega Mitiajewa, Aleksandra Dolskiego, Aleksandra Rozenbauma,
Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego).
Uczestnik oraz laureat wielu ogólnopolskich festiwali piosenki autorskiej,
poetyckiej i poezji śpiewanej. Koncertował w kraju i zagranicą (Niemcy, Litwa).


Dyskografia:
NASZ WYSOCKI (MTJ,2013)
SPOTKANIE PO LATACH (RZP, 2019)
SONETY KRYMSKIE (RZP, 2023)


---------------------------------

Małgorzata Sroczyńska


MAŁGORZATA SROCZYŃSKA

Magister sztuki (od 2009 r).
Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Królewskiego
Konserwatorium Muzycznego w Brukseli.
Kształciła się pod kierunkiem Stanisława Firleja, Jeroena Reulinga,
Anny i Andrzeja Orkiszów, Tomasza Strahla, Kazimierza Michalika,
Dominika Połońskiego, Agaty Jareckiej i innych.
Koncertowała m. in. w Zamku Królewskim w Warszawie,
Pałacu Prezydenckim, Filharmonii Narodowej, Filharmonii Lwowskiej
i Sali Balowej Zamku w Łańcucie.
Obecnie prowadzi klasę wiolonczeli w PSM I i II st. w Żyrardowie.

----------------------------------

 

Marcin Prokopiak


MARCIN PROKOPIAK

Organista, pianista, dyrygent chóralny. 
Absolwent Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim. 
Ukończył Instytut Szkolenia Organistów w Warszawie.