zespół

Michał Konstrat


MICHAŁ KONSTRAT

Absolwent Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Śpiewający autor, twórca muzyki do wierszy m.in. Adama Asnyka,
Adama Mickiewicza, Williama Shakespeare`a, Jarosława
Iwaszkiewicza i innych. 
Wykonawca, interpretator oraz tłumacz pieśni bardów rosyjskich
(Olega Mitiajewa, Aleksandra Dolskiego, Aleksandra Rozenbauma,
Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego).
Akompaniuje sobie na gitarze klasycznej.
Uczestnik i laureat wielu ogólnopolskich festiwali piosenki autorskiej,
poetyckiej i poezji śpiewanej.
Razem z Piotrem Kajetanem Matczukiem stworzył projekt muzyczny 
NASZ WYSOCKI, który cieszył się wielką popularnością
wśród słuchaczy w całej Polsce. Projekt ten został wydany na płycie
o tym samym tytule (MTJ, 2013).


---------------------------------

Małgorzata Sroczyńska


MAŁGORZATA SROCZYŃSKA

Magister sztuki (od 2009 r).
Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Królewskiego
Konserwatorium Muzycznego w Brukseli.
Kształciła się pod kierunkiem Stanisława Firleja, Jeroena Reulinga,
Anny i Andrzeja Orkiszów, Tomasza Strahla, Kazimierza Michalika,
Dominika Połońskiego, Agaty Jareckiej i innych.
Koncertowała m. in. w Zamku Królewskim w Warszawie,
Pałacu Prezydenckim, Filharmonii Narodowej, Filharmonii Lwowskiej
i Sali Balowej Zamku w Łańcucie.
Obecnie prowadzi klasę wiolonczeli w PSM I i II st. w Żyrardowie.

----------------------------------

 

Marcin Prokopiak


MARCIN PROKOPIAK

Organista, pianista, dyrygent chóralny, chórzysta śpiewający basem. 
Absolwent Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim. 
Ukończył Instytut Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Warszawie z dyplomem I stopnia.
Pracuje od 20 lat w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie 
na stanowisku organisty.
Obecnie prowadzi chór Vocem Tuam.